Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjon for silverinvest.no:

Kontonummer i DnB NOR:
1503 17 22141

Kontonummer Spareavtale:
1503 20 99189

Ved betaling fra utlandet:
IBAN: NO85 1503 1722 141
BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Dollar-betaling:

Dersom dollarkursen stiger fra du legger inn bestilling, til vi mottar betaling, kan vi kreve ekstra betaling fra deg, eller sende færre mynter. Dersom banken din støtter dette, foretrekker vi derfor at du overfører i dollar, for å unngå problemer med endret dollarkurs.

Betaling i dollar ved kjøp av 500 unser eller mer:
Kontonummer: 1250 04 72985

Ved dollar-betaling fra utlandet:
IBAN: NO21 1250 0472 985
BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXXVår adresse:
Tolaas Limited
PB 288
4492 Kvinesdal