Skatt og formue

Formue-skatt-toppbanner

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke gir råd i forhold til skatt. Dette er kun ment som veiledning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser dersom noe av denne informasjonen ikke er riktig.

Husk at sølvmynter er fritatt for moms enten man kjøper som privatperson eller bedrift.

Kjøpe sølv som bedrift:
Som bedrift kjøper man sølv før man har betalt skatt, og man kan altså kjøpe betydelig mer i forhold til om man skal betale arbeidsgiveravgift som bedrift, og så skatt som privatperson, før man kan kjøpe sølv for de 50 prosentene (?) som er igjen.

-Kjøp av sølv er ikke en utgift som man får redusert overskudd/skatt av.
-Dersom verdien går ned får man redusert overskudd i selskapet, og altså mindre skatt.
-Dersom verdien stiger betaler man (28 %?) skatt på verdistigningen.
-Verdien blir satt ved realisering/salg av mynter.
-Verdien kan settes 31.12 hvert år dersom man ønsker det.

Skatt på sølvmynter som privatperson:
Måten sølvmyntene beskattes avhenger av om man ser på myntene som en investering eller som en myntsamling.

Myntsamling:
Myntsamlingen din inngår som en del av innbo og løsøre, som du normalt betaler innbo-forsikring på. Innbo og løsøre beskattes slik i følge Skatteetaten:

Forsikringsverdi                   Ligningsverdi

kr 0 – 1 000 000

0

kr 1 000 000 – 1 400 000

20 % av verdien over kr 1 000 000

over kr 1 400 000

kr 80 000 pluss 40 % av verdien over kr 1 400 000

Du kan altså ha en myntsamling på 1 million og betale 0% i skatt. Har du en myntsamling verdt 3 millioner blir ligningsverdi 720.000 kr, og du betaler 0,7 % i formueskatt, altså 5040 kr.
Du kan lese mer på denne forumtråden for myntsamlere. Selvsagt kommer resten av økonomien din inn i bildet...

Mynter som innvestering
Dette svaret fikk vi fra Skatt Sør i 2009, på spørsmål om mynter som myntsamling (hobby) eller investering (kapitalplassering):
“Noen klar grense for hva som er hobby eller kapitalplassering ligger vel i sin natur. Hobby er ofte knyttet til ønske om å samle på mynter/frimerker med historisk interesse der målet er å få samling så komplett som mulig - enkeltutgivelser, sett, serier der interessen nok hovedsakelig styrer kjøpene, ikke investering knyttet opp mot avkastning.
Smykker - arvegods i gull og sølv, inngår normalt i det som er inventar... Pr. i dag blir det formue å ta med dersom forsikringsverdien er over 1. mill kroner.
Det å kjøpe gullbarer/sølvbarer faller utenfor hobby/inventarvurdering og blir alltid å anse som vanlig formue til den faktiske markedsverdi disse har pr. 1.1 hvert år. Slike kjøp har investering i seg fra første stund.”
Les hele svaret fra Skatt Sør.

Har du kjøpt mynter som en investering, skal dette altså føres opp som formue på selvangivelsen (punkt 4.5.4? Se rettledning til postene).
-Verdien er det myntene er verdt per 01.01, ikke hva du kjøpte myntene for.
-Du skatter ikke for verdistigningen slik en bedrift gjør.
-Ved nedgang i verdi får du ikke fratrekk for tapet slik en bedrift gjør.

Formue:
For 2017 kan man ha en formue på 1,48 millioner før man begynner å betale 0,7 i formueskatt.
Les mer om formueskatt.
Se også satser for formueskatt.

Uansett om du på selvangivelsen oppgir myntene dine som en investering eller som en del av innboet, betaler man altså lite i skatt når man eier sølvmynter som privatperson.

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller kommenterer.