Poste Restante, utenlandske kunder

Kjøp sølv uten moms i Norge!

For English version - please scroll down.
Du kan også lagre dine mynter hos Silverinvest.no. Les mer her.

I Norge er det ikke moms (merverdiavgift/mva) på mynter med "pålydende verdi". Disse myntene vil være gyldig betalingsmiddel i sitt hjemland, og det vil gjerne stå
"1 dollar / 50 dollar / 1 euro" på mynten. På barrer som ikke har "pålydende verdi"
må man i Norge betale 25% moms

Såvidt vi kjenner til, må man i Sverige betale  25% moms både på sølvbarrer og sølvmynter, mens det er 0% moms på gull

Vi sender ikke mynter til Sverige, siden både sender og mottaker må oppgi innhold i pakken, og mottaker må betale moms på innholdet.
For mindre ordrer anbefaler vi at du går inn på libertysilver.se og bruker promo-kode "Tolaas" ved utsjekk, for å få 1% rabatt.

Dersom du kunne tenke deg å komme til Norge for å kjøpe sølvmynter, kan dette gjøres på en enkel måte gjennom Silverinvest.no.
Vi har kontor langt sør i Norge, ca 7 timers kjøretur fra Oslo, og det enkleste og billigste blir normalt at vi sender myntene til et postkontor nærmere Sverige, der du kan hente myntene. Husk at det er straffbart om du blir tatt for å smugle sølvmynter til Sverige.

For å få mynter tilsendt et postkontor uten at du har adresse selv, gjør du slik:
 - Lag en konto på Silverinvest.no
 Legg til ny adresse som vist på bildet under, med ditt navn og ønsket postkontor.
Du finner alternative postkontor på posten.no  Søk etter ønsket sted eller fylke, for eksempel Oslo, Mysen eller Hedmark.
Du er selv ansvarlig for å skrive inn adresse riktig, og sjekke åpningstider på postkontoret. Sender du for eksempel til postkontoret på Oslo S, kan du ikke hente pakken her, og åpningstidene på utleveringstedet er veldig korte i helgene. Vurder eventuelt "Post i Butikk" et sted i Oslo for lenger åpningstider.

 - Betal faktura. Se våre kjøpsvilkår om du har spørsmål. Pakken vil sendes "Poste Restante" og må hentes innen 14 dager for at den ikke skal bli sendt tilbake til oss.

 - Du vil få et sporingsnummer fra oss når pakken sendes, som du må ta med på postkontoret. Du må også ta med legitimasjon som viser at du er personen som pakken er sendt til, for at du skal få utlevert pakken.

Se vår kontakt-informasjon dersom du har andre spørsmål.
Ellers er det bare å kjøpe sølv mens du kan!


poste restante


Buy Silver coins with no VAT in Norway!

You can now also store your coins with us. Read more here.

In Norway there is no Value Added Tax, VAT, on gold- or silver coins where the value is written on the coin. It will typically say "1 dollar / 50 dollar / 1 euro" on the coin, and it should be possible to use the coin to pay with in the country where it is made. On bars and rounds where the value is not written on the coin, you will have to pay 25% VAT in Norway.

We do not ship coins to Sweden or other countries, as you will have to say what the package contains, and pay VAT on the content. For smaller orders we suggest that you go to libertysilver.se and write the word "Tolaas" when checking out, to get a 1% discount.

If you would like to come to Norway to buy silver coins, this can be done easily through Silverinvest.no. Our office is far south in Norway, about 7 hours to drive from Oslo, so the cheapest and easiest will probably be to send the coins to a post office closer to Sweden, where you can pick up the coins. Remember that it is illegal to take silver coins from Norway to Sweden without paying import duty.

To get coins sent to a post office close to to Sweden, do the following:
 - Create an account on Silverinvest.no.  Fill out the address-fields as shown in the picture above, with your own name and chosen post office.
You can find a post office here, where you want the coins to be sent.
Search for a place or county, like Oslo, Mysen or Hedmark.
You are responsible for writing the address correctly, and checking the opening hours of the post office. For instance if you want the coins to be sent to Oslo S, they do not hand out packages there, and you will have to go to a place with short opening hours. Consider getting the package sent to a "Post i Butikk" for longer opening hours.

 - Pay for the coins. Read our terms and conditions (Kjøpsvilkår) The package will be sent "Poste Restante" to a post office in your name. You must pick up the package within 14 days.

 - You will receive a shipping number when we ship the package, that you will must bring to the post office. You will also have to bring ID to show that you are the person the package is sent to. Otherwise you will not get the package.

If you have any other questions, feel free to contact us.
If not: get silver while you can!