Gull-grafer

For helt oppdaterte priser, trykk her, skriv "gold" i søkefeltet under grafen,
og velg "Gold, spot, usd".

Grafer hentet fra Goldseek.com:

Gullpris målt i amerikanske dollar
Obs! Dette er ikke utsalgspris, men for å vise prisutkling.

 

Live 24 Hours Gold Chart

 

 

Live 5 Days Gold Chart

 

3 Month Gold Chart

 

1 Year Gold Chart

 

5 Years Gold Chart

 

Live 5 Day Gold to Silver Ratio Index Chart